28-09-06

kunstenaars....

luc_selen_k_50
Alle kinderen zijn kunstenaars.
Het is een kunst om ook
als volwassene een kunstenaar
te blijven. ( Pablo Picasso )

11:54 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

03-08-06

in deze ogen......

 
In deze ogen staat het allemaal geschreven,
het stralende blije en het hulpeloze geschrei.
Het zijn de achteruitkijkspiegels van een leven
dat altijd schommelt tussen droevig zijn en blij.

 

NOELLE

13:32 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

huwelijksbelofte.....

 
Mensen hebben de grootste moeite
om elkaar blijvend lief te hebben.
Ook in het huwelijk is het zo.
Na een eerste lawine van
liefdesverklaringen tot der dood,
komt de nuchtere vaststelling
dat men toch niet elke
dag in stemming is
om voor elkaar te sterven.

 

NOELLE

13:29 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

01-08-06

jezelf blijven....

Om jezelf te blijven,
gebruik je hersens.
Om anderen lief te hebben,
gebruik je gevoel.
NOELLE

10:58 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

een hart....

Wie een echt hart heeft
en zijn ogen openhoudt.
Ziet de mensen die hem
nodig hebben.
NOELLE.

10:56 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-07-06

om gelukkig te zijn....

Om gelukkig te zijn is het niet nodig om veel te bezitten,
een " thuis "  vind je alleen maar bij iemand waarin een hart voor jou klopt.
NOELLE

17:15 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

als we ons verlaten voelen...

Als we ons helemaal verlaten voelen
en denken aan ons lot te zijn overgelat'en,
worden wij toch gedragen.
Gedragen door de gouden draad vriendschap.
NOELLE

16:31 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

de blijheid van het leven...

De blijheid van het leven
is ons allemaal gegeven
't zit hem in de kleine dingen
die ons dagelijks omringen.

NOELLE

16:16 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

geheimen van het leven....

Een van de diepste geheimen van het leven
is dat alles wat de moeite van het doen waard is,
datgene is wat we voor anderen doen.
NOELLE.

16:04 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

20-07-06

het leven....

Een doel om te bereiken
een hindernis om te overwinnen
een doel om te nemen
een weg om in te slaan
het leven om voor te gaan.

18:47 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

07-06-06

een glimlach.....

 
 
Een glimlach is als een regenboog, maar nog kleurrijker.
 
 

16:03 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

het kleinste bloempje......

 
Het kleinste bloempje met een warm hart gegeven, vertelt een mooi verhaal.

15:41 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-05-06

prikkeldraad.......

 
Een vriend is als een prikkeldraad
als je eraan gehecht bent
raak je er moeilijk van af.

14:18 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

25-05-06

een druppel tederheid......

Een druppel tederheid is meer dan geld en macht.

13:54 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

25-04-06

citaten over spreuken.....

 
-De spreuken der mensen onthullen hun karakter.
-Spreuken zijn als scherpe estnaalden, die de waarheid in ons geheugen griffen.
-Men kan de mensen niet door leerspreuken verbeteren, maar wel voor elkander waarschuwen.
-Veel wijsheid ligt in korte woorden besloten.
-Een verzameling gedachten moet een porele apotheek zijn,waar men geneesmiddelen tegen alle kwalen kan vinden.
-Iets wat kort uitgedrukt is kan de vrucht zijn van veel en langdurig nadenken.

19:19 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

citaten over ervaring.....

-Ervaring is  eenvoudig  de naam die we aan de som van onze fouten geven.
-De ervaring doet onze wijsheid toenemen maar niet onze dwaasheden afnemen.
-De ervaring is een arts, die altijd pas komt als de ziekte voorbij is.
-De mens die het meest geleefd heeft is niet hij, die de meeste jaren telt, doch hij, die het 't diepst ervaren heeft.

19:11 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

23-04-06

citaten over geluk....

-Ieder mens is de smid van zijn eigen geluk.
-Het geluk is als een kwajongen: het klopt aan uw deur en loopt dan hard weg.
-Geluk is een tussenstationtussen te weinig en te veel.
-Een gezonde geest in een gezond lichaam is een korte doch volledige beschrijving van een gelukkige toestand in deze wereld.

20:33 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

citaten over vadertje tijd.....

-"De tijd gaat voorbij "zeggen we, maar we vergissen ons:de tijd blijft en wij zijn het, die voorbijgaan.
-De jaren leren ons veel over de dagen
-Heden: dat deel van de eeuwigheid dat het domein van de teleurstelling scheidt van het rijk van de hoop.
-Niets is meer waard dan de dag van vandaag.

20:07 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

citaten over het spreken.....

 
-Het is uiterst ongelukkig wanneer men niet voldoende geest heeft om goed te praten en niet voldoende verstand om zijn mond te houden.
-Een woord , in juiste vorm, is als gouden appelen op zilveren schalen.
-Niks zeggen veroorzaakt soms diepere wonden dan een hevige woordenwisseling.
-Wie veel praat zegt veel domheden.
-De tong van de wijze ligt in zijn hart; het hart van de dwaas op zijn tong.
-Niemand spreekt zonder gevaar, als hij niet op tijd weet te zwijgen.
-Een woord dat eenmaal uit zijn kooi is gelaten,kan er niet meer in terug worden gefloten.
-Men is nog meester over de woorden die men niet heeft uitgesproken, maar de slaaf van de woorden die men uit zijn mond heeft laten vallen.
-Zij die weten, spreken niet, zij die spreken, weten niet.
-Men kan beter met zijn voeten struikelen dan met zijn tong.
 

19:52 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

citaten over schrijvers en hun geschriften...

 
-Om bondig te schrijven moet men over veel woorden beschikken.
-Het scherpste wapen dat ik ken, het gouden puntje van mijn pen.
-Waar de galblaas vol van is, loopt de inktpot van over.
--Er zijn brieven, waarbij het vraagstuk,wat men erboven moet zetten, zo moeilijk is, dat de brief nooit geschreven wordt.
-De pen is de tong van de geest.
-De schrijver sterft, het schrift leeft voort, daar schrift zich niet aan sterven stoort.
 

19:39 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

citaten over de rijkdom en die haar bezitten...

-De roem van mensen is slechts schijn,je klunt alleen maar groot zijn in het klein.

-De ellende van rijk zijn is dat je met rijken moet omgaan.

-Die haastig is om rijk te worden, zal niet onschuldig wezen.

-Rijkdom is als zeewater: hoe meer men er van drinkt, hoe dorstiger men wordt.

-De armen zijn ongelukkig omdat zij geloven dat het geluk in rijkdom ligt, en de rijken omdat zij het daar niet weten te vinden.

-Gelijk de leeuw het wild verslindt ,zo verslinden de rijken de armen.

-Er zijn mensen die van hun fortuin niets anders bezitten dan de vrees, het te verliezen.

09:59 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

citaten over muziek.

-De muziek is de moedertaal van het hart.

-Het lied dat wij met ons oor horen, is alleen het lied dat in ons hart gezongen wordt.

09:51 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

citaten over het leven..

-Het leven van een mens is een sprookje door gods vingers geschreven.

-Het is met het leven als met een redevoering: het komt meer op de inhoud dan op de lengte aan.

-Wandel door het leven en praat met iedereen.

-Van het concert des levens krijgt niemand een programma.

-Ons leven is wat onze gedachten ervan maken.

-Ons leven wordt doorkruist door het lot, maar het wordt bestuurd door onze werkzaamheid en door ons karakter.

-Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden maar het moet voorwaarst worden geleefd.

09:45 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

21-04-06

volhouden....

Tussen het volhouden door mag je best even uitrusten.

19:59 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

wees moedig.....

Wees moedig genoeg om te groeien naar de bloem die je bestemming is.

19:46 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

mijn wolken.....

Mijn wolken treurend in het duister, vergeten dat zij het zelf zijn die de zon verborgen houden.

19:19 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

soms....

Soms blijft het schip geladen met geluk net voor de haven steken, zwem er dan naartoe.

19:12 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

de eerste stap naar je droom....

De eerste stap tot het realiseren van een droom is het in je geest tot prioriteit maken.

19:07 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

licht/duister....

Er zijn mensen die licht, doorgeven

en er zijn mensen die alles verduisteren.

 

18:43 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-02-06

 klein bloempje

Het kleinste bloempje,

met een warm hart gegeven,

vertelt een mooi verhaal.

 

Een glimlach is als een regenboog,

maar nog kleurrijker.

 

 

21:01 Gepost door 't schrijverke in citaten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |